Arbetar du med PR och kommunikation är en väl fungerande IT, såväl vad avser hårdvara som mjukvara, en förutsättning för att du ska kunna göra ett bra arbete. En väl genomtänkt IT-struktur sparar dig både tid och pengar, samtidigt som du kan bistå dina kunder i princip när som helst och oavsett var du befinner dig.

 

Är du frilansare inom PR och kommunikation är du själv ansvarig för vilken utrustning och vilka programvaror som du använder dig av i ditt dagliga värv. Detta är något som många frilansare känner stor osäkerhet inför. I det följande kommer du därför att få ett antal tips om vad du bör tänka på när du skapar din IT-miljö.

 

Molntjänster som bas för IT-tjänster

Du bör så långt som möjligt använda dig av olika molntjänster för din verksamhet. Använder du dig av molntjänster behöver du inte själv investera i till exempel servrar och tillhörande mjukvara. Istället betalar du en månatlig avgift till det företag som tillhandahåller tjänsterna och som svarar för alla investeringar i, samt underhåll av, hårdvaran. En annan fördel är att du kan anpassa molntjänsterna i takt med att dina behov förändras. Du behöver därför inte vara orolig för att investera för lite eller för mycket i din IT, i stället kan du välja att lägga till och dra ifrån utifrån dina behov för stunden.

Snåla inte på hårdvaran

Hårdvara i form av server eller motsvarande är inte något som du behöver bekymra dig för om du använder dig av molntjänster. Emellertid måste du investera i en egen dator. Denna kommer dessutom att fungera som navet i din IT-miljö. Det är via din dator som du styr och har tillgång till all data och den programvara som du använder dig av i det dagliga arbetet.

Ett gott råd är därför att du väljer att spendera ett större belopp för att kunna köpa en väl tilltagen och tålig dator. För de flesta personer som arbetar med PR och kommunikation är en bärbar dator att föredra. En bärbar dator kostar i och för sig något mer jämfört med en stationär dator, men den gör det möjligt för dig att ta med dig hela ditt digitala kontor oavsett var du befinner dig.