Vad är PR 2021?

I takt med att den smarta tekniken mer eller mindre tagit över sättet vi kommunicerar på har även marknadsföringsbranschen förutsättningar förändrats. Inom PR har traditionellt

Läs mer»

En övergripande institution

Finns det något för vårt förhållningssätt till omvärlden lika avgörande som kommunikation? Det ligger i människans natur att samarbeta med andra människor. Detta tillvägagångssätt har

Läs mer»

Ett verktyg för livet

Vad skulle mänskligheten ta sig till utan någon form av kommunikation?
Världen är långt ifrån perfekt men utan ett sätt att kommunicera på skulle männ

Läs mer»

En omedveten resa

Vi människor är otroligt bra på att anpassa oss till vår omvärld oavsett hur omständigheterna ser ut. I en orättvis samt ojämlik värld finns det väldi

Läs mer»

Galleri