Ett verktyg för livet

Vad skulle mänskligheten ta sig till utan någon form av kommunikation?
Världen är långt ifrån perfekt men utan ett sätt att kommunicera på skulle männ

Läs mer»

En omedveten resa

Vi människor är otroligt bra på att anpassa oss till vår omvärld oavsett hur omständigheterna ser ut. I en orättvis samt ojämlik värld finns det väldi

Läs mer»

Individen och gruppen

Den oundvikliga kommunikationen baseras på såväl individ som grupp. De ingår både i samma förening samtidigt som de är varandras motpoler. Det ena ute

Läs mer»

Tillgång eller belastning

Den kommunikation vi alla känner till har det senaste decenniet skakats om rejält i sina grundvalar. Det började egentligen ännu tidigare men det är f

Läs mer»

Snabba ryck

Det kan ibland kännas som att digitaliseringen omgärdat oss i alla tider men ska sanningen fram utgör den bara en väldigt liten del av vår existens. V

Läs mer»

Galleri