Numera rör sig de allra flesta kunderna i digitala miljöer och som företagare är en av dina största utmaningar därför att kunna möta dem där.

Utmaningen handlar om mer än att ha en digital närvaro, den innebär att kunna åstadkomma känslan av lyhördhet och omsorg. Oavsett var kunden befinner sig vill hen känna sig viktig för dig.

UX-design kan lägga grunden för ett bra möte

Ett av kundens tidigaste möten med dig sker vanligen på din webbplats. Om webbplatsen inte känns tydlig och tillgänglig är risken stor att hen klickar sig bort från den. Av den anledningen har UX-design seglat upp som en av de främsta delarna inom webbplatsskapande.

UX är förkortningen för engelskans user experience, vilket på svenska kan översättas till användarupplevelse. Den här tekniken kräver en hel del förståelse för mänskligt beteende i stort som smått och är en egen expertgren.

Du och dina kunder har allt att vinna på att du tar hjälp av en professionell UX-designer. Tänk på det som en investering i förhoppningsvis många långvariga relationer.

CRM hjälper dig vara mer engagerad i kunden

CRM eller customer relationship management ger dig verktygen att kunna engagera dig ännu mer i kunden. Med andra ord innebär det smarta kundvårdslösningar och det är lösningar som ofta fokuserar på de digitala mötena.

Tack vare system som crm har du kundinformationen samlad på en och samma plats. Det gör i sin tur att du kan möta den enskilde utifrån hens behov och önskningar – utan att behöva stressa igenom informationssökande.

Det ger också hela företaget en samlad vision om hur ni tillsammans kan skapa mervärde för varje kund, i allt från webbdesignen till chattfunktionen.

Chattfunktion på webbplatsen ger direktkontakt

Du som har en kommersiell webbplats känner säkert igen dig i svårigheten att balansera viljan att finnas där för kunden med risken att vara påstridig. Implementering av en automatisk livechattfunktion kan vara en lösning på det eventuella problemet.

Chattfunktionen låter kunden veta att du finns där, men ger samtidigt hen möjligheten att själv ta kontakt. Den är ett sätt att mötas halvvägs – och givetvis ett sätt att uppmuntra till kontakt.

Närvaro i sociala medier kan skapa närhet

Som du redan vet går bra marknadsföring ut på att minska avståndet mellan dig och kunden. Ett minskat avstånd – eller snarare ökad närhet – kräver att du befinner dig där kunden är. Förslagsvis i sociala medier, som ju de flesta i Sverige vistas i.

Genom en tydlig strategi som ger en klar bild av vad du står för och erbjuder kan du skapa goda kundrelationer redan på Facebook eller Instagram. Dessa plattformar är dessutom ypperliga tillfällen till att ha en dialog.

När kunden sedan klickar sig vidare till din webbplats har hen i den bästa av marknadsföringsvärldar redan en positiv bild av ditt företag.