Vi människor är otroligt bra på att anpassa oss till vår omvärld oavsett hur omständigheterna ser ut. I en orättvis samt ojämlik värld finns det väldigt stora skillnader på var gemene man befinner sig men anpassningsförmågan finns alltid där. Det här är något vi är evolutionärt betingade med och som i mångt och mycket blivit en del av vår natur, vilket i sin tur påverkat kommunikationen i sin helhet ganska mycket. Vi använder oss helt enkelt av det som finns tillgängligt och utgår ifrån de förutsättningarna som finns. Allt det här görs på ett tämligen omedvetet sätt utan att någon närmre reflektion genomförs.

Kommunikation handlar i mångt och mycket om relationer. Dessa kan exempelvis utgöras av familj, släktingar, vänner, kolleger eller andra kontakter som av någon anledning skaffas i ett specifikt syfte. Det sistnämnda kan till exempel handla om en kund på jobbet alternativt det där bankärendet som ledde till ett möte med en anställd. Kommunikationen är som en kemisk förening där både förutsägbara och oväntade händelser kombineras. I dessa behöver gemene man på något sätt uttrycka sina tankar, känslor och mål vilket i slutändan resulterar i någon form av kommunikation. Detta utbyte kan ske i olika miljöer och påverkas av tid, plats samt situation. Vi är alla olika och därmed finns det också en väldigt varierande uppfattning av kommunikation och vad som bör göras med den. Den är även starkt präglad av såväl beteende som förväntningar.

Ingen kommunikation är den andra lik och det är även just det som är så fascinerande med området i fråga. Den går på ett effektivt sätt att variera i all oändlighet utan att någon särskild nämnvärd tanke läggs på det. Det är något vi använder oss av varje dag vare sig vi vill det eller inte. Hur mycket vi än försöker påverka denna ytterlighet och planera för framtiden kan vi inte på något sätt förutspå den. Det är också här den stora skillnaden ligger och det som även skiljer kommunikation från den antecipatoriska förmågan.

Den mänskliga informationsöverföringen är en ständig följeslagare i vår vardag. Vi möter den i hemmet, på arbetet, i skolan, på fritidsaktiviteten, på promenaden, på tåget osv. Den går inte att göra sig av med. Paradoxalt nog kan vi varken leva med den eller utan den.