Den oundvikliga kommunikationen baseras på såväl individ som grupp. De ingår både i samma förening samtidigt som de är varandras motpoler. Det ena utesluter inte det andra och vice versa. Det är samtidigt just det här som också gör kommunikationen så omfattande. Den ser tämligen annorlunda ut beroende på om det gäller en individanpassad variant eller kollektiv dito. Även det här är något som sker omedvetet varje dag. Det kan exempelvis handla om fikapausen på arbetsplatsen. Vem avgör hur kommunikationen ser ut? Det handlar både om tid, plats och situation. Till det här behöver även hänsyn tas till om det gäller individen eller kollektivet. Det kan börja som ett samtal mellan två personer men i slutändan utvecklas till en enorm gruppdiskussion. Dessa båda ytterligheter kan se tämligen olika ut både vad gäller språk, intensitet, relevans och inställning. Som tidigare nämnt är vi alla olika och på samma sätt attraheras vi också av varierande kommunikationssätt. En person kanske föredrar en dialog medan en annan människa anser ett gruppsamtal vara aningen stökigt samt oorganiserat medan en annan föredrar motsatsen eftersom hen tycker det förstnämnda samtalet riskerar att kännas obekvämt.

Kommunikationen handlar i grunden om en slags förståelse. Det går med fog att påstå densamma som en slags omedveten marknadsföring. Det är också just det här Public Relations bygger på. Här tas den grundläggande marknadsföringen in i en social kontext där företags varumärken med ett långsiktigt mål ska nås ut till hela allmänheten. PR är egentligen något som ligger i vår natur eftersom hela kommunikationen bygger på att marknadsföra sig. Samtalet eller konversationen med andra är en samling utbyte av tankar, idéer och känslor där informationsöverföringen blir ett sätt att marknadsföra sig själv. Kommunikationen med andra visar på bästa tänkbara sätt vem du eller jag är och vad vi har för mål med just det här samtalet.

Likt tiden har den varken början eller slut.