Den kommunikation vi alla känner till har det senaste decenniet skakats om rejält i sina grundvalar. Det började egentligen ännu tidigare men det är först nu den stora massan börjar märka av det. Det fysiska mötet håller på att bli fullständigt ersatt av den digitala varianten. Vi tenderar att i större utsträckning umgås via de digitala plattformarna snarare än i den fysiska verkligheten. Det handlar i mångt och mycket om den ständiga tillgängligheten som i sin tur skapar den omedvetna bekvämligheten. Vi har sedan cirka tio år tillbaka allt det vi behöver i fickan.

Det kan inte stickas under stol med vilka enorma fördelar digitaliseringen skapat utrymme för. Vi kan hålla kontakten och sköta alla former av ärenden oavsett tid, plats och situation. Det går med fog att påstå kommunikationen som obegränsad vilket bekräftas genom att vi kan göra allting alltid. Det är även svårt att ge ett entydigt svar på om det här i första hand är någonting bra eller inte. Eftersom allt det här fortfarande är relativt nytt kan vi inte till fullo ta hjälp av aktuell forskning.

Det analoga tankesättet lever kvar i en digital värld.