Det kan ibland kännas som att digitaliseringen omgärdat oss i alla tider men ska sanningen fram utgör den bara en väldigt liten del av vår existens. Våra hjärnor hänger inte med i den snabba utveckling som ständigt pågår vilket kan göra oss tämligen förvirrade samt påverka hela vårt sätt att kommunicera.

Utveckling är fascinerande på det sätt att det inte märks av alternativt kan analyseras förrän det går att jämföra med tidigare tillvägagångssätt. Det är också just det här som gäller för fenomenet kommunikation. Vi använder oss av det varje dag utan att egentligen tänka så mycket kring hur vi går till väga.

Den digitala revolutionen har på liknande sätt gett utrymme för ett helt nytt spelrum inom PR. Tidigare fick företag gå den analoga vägen för att synas i traditionella media såsom tidningar, TV, och Radio. Det här lever fortfarande kvar med den skillnad att det till mångt och mycket blivit ersatt av de mer digitala plattformarna. Här finns det dessutom möjlighet att nå ut snabbare och till ett mer gynnsamt pris vilket skapar den där totala effektiviteten alla drömmer om vare sig det gäller privatpersoner eller företag.

Frågan som återstår är om effektivitet i längden slår ut realitet?