I takt med att den smarta tekniken mer eller mindre tagit över sättet vi kommunicerar på har även marknadsföringsbranschen förutsättningar förändrats. Inom PR har traditionellt ”story telling” moderniserats med sociala mediers starka roll på marknaden.

Här berättar vi mer i detalj om trenderna inom PR branschen 2021 och på vilket sätt ny teknik påverkar den moderna marknadsföringen.

Medmänsklighet i fokus

Det är kanske inte särskilt konstigt att vi just nu befinner oss i en tid då medmänsklighet och försök att hjälpa står i centrum. Rådande pandemi och andra kriser runt om i världen påverkar många områden och där ibland även marknadskommunikation. Det finns en generell önskan om att bidra och hjälpa till även inom områden företag normalt sett inte verkar.

Allt fler företag väljer att inrikta marknadsföring och PR aktiviteter mot den riktning samhället visar i det stora. Det här är även något professionella produktionsbolag i stockholm och andra städer anpassat sig till. Moderna produktionsbolag inom reklam och film har helt enkelt blivit experter på att skapa varumärkesstärkande material med fokus på medmänsklighet som samtidigt är varumärkesstärkande för företaget. Faktum är att studier visar att vi tenderar att konsumera mindre i kristider och istället fokusera på saker som är viktiga – där ibland medmänsklighet. Det är därför lönsamt att investera i en PR strategi som anpassas till rådande situation.

Anpassade aktiviteter

En tydlig trend inom PR sektorn 2021 är inslag som på olika sätt utgår från att kunder/konsumenter ägnar mer tid i hemmet. Restriktioner under covid-pandemin har lett till att företag fått tänka om för att nå ut på ett mer riktat sätt. När folk generellt sett inte spenderar lika mycket tid utanför hemmets väggar behövs nya kommunikationsstrategier som är nischade för hemmahäng.

Att berätta något som skapar engagemang har aldrig varit mer aktuellt än nu. PR strategier 2021 handlar i högsta grad om att förmedla känslor, budskap och tankar på ett nischat sätt. Så kallad ”story telling” som är genomarbetad och välplanerad i förtid.

Det har blivit nämnt tidigare i den här artikeln, men är värt att ta upp igen då det är en av årets heta potatisar inom PR. Nämligen det faktum att det efterfrågas äkthet i det som kommuniceras från företag. Det är ett avgörande inslag när det gäller att faktiskt genomföra ett köp eller beställa en tjänst.